یک پروژه همراهی برای افراد پناهنده

 

یک پروژه همراهی برای افراد پناهنده

یک پروژه همراهی برای افراد پناهنده

یک پروژه همراهی برای افراد پناهنده

یک پروژه همراهی برای افراد پناهنده

یک پروژه همراهی برای افراد پناهنده

ما در جستجوی انسانهایی هستیم:

ما می خواهیم شما را تشویق کنیم تا به عنوان همراه یک فرد پناهنده یا یک خانواده پناهنده در بزرگترین چالش اجتماعی زمان ما شرکت کنید. چون این فداکاری شما باعث یکپارچگی می شود و به آنها کمک می کند زودتر به اهدافشان برسند، با انگیزه باقی بمانند و احساس تنهایی نکنند.

ما می خواهیم شخصا شما را بشناسیم تا شما را به طور کامل آگاه سازیم و کشف کنیم که شما چه چیزی می خواهید و به عنوان راهنما چه چیز برایتان مهم است، تا بتوانیم شما را با افراد مناسب آشنا کنیم. چون به عنوان یک اصل، اگر گروه ها دارای اهداف، خواست ها یا علایق مشابه باشند، دوام بهتری دارند. ما می خواهیم شما را با افراد مناسب گرد هم آوریم و به این ترتیب مسئولیت مشترک خود را برای یکپارچگی انجام دهیم. در هنگام انتخاب، ما هم به حس خودمان اتکا می کنیم و هم به نظر مددکاران اجتماعی در اقامتگاه های پناهندگان که به صورت روزانه با افراد پناهنده سر و کار دارند.

ما به صورت هدفمند در همسایگی اقامتگاه هایمان به شما مراجعه می کنیم، تا با شما به عنوان همراه، یکپارچگی را شکل دهیم. پس از آنکه شما را خوب شناختیم، شما را مستقیما با یک فرد پناهنده یا یک خانواده پناهنده که مطمئن هستیم آنها برای شما و آنها برای شما مناسب هستند، آشنا می کنیم. به این ترتیب ما همه کارهای ممکن را پیشاپیش انجام می دهیم تا هر دو طرف از گروه یکپارچگی سود ببرند.

چگونگی کار به این ترتیب است:

اگر خود را گزینه مناسبی احساس می کنید، در این صورت برای ما یک ایمیل بفرستید یا با تلفن تماس بگیرید. به این ترتیب باهم گفتگو می کنیم و می توانیم پرسش های شما را به طور کامل پاسخ دهیم. از آنجاییکه تصمیم شما برای انجام کار همراهی، یک مرحله مهم است ما در آغاز بسیار به این موضوع توجه می کنیم که هر موضوع نامفهوم را از مسیر برداریم و شما را کاملا مطلع سازیم.

اگر تصمیم گرفته باشید که کار همراهی را انجام دهید، باهم یک جلسه حضوری خواهیم داشت تا شما را به عنوان فردی با علایق، اهداف و خواسته های ویژه بشناسیم. این کار اساس کار ما خواهد بود تا شما را تا حد امکان با مناسبت ترین فرد که از قبل او را می شناسیم و مشترکاتی با شما دارد آشنا سازیم. این، اساس یک مشارکت یکپارچگی موثر است که هر دو طرف از آن سود می برند.

هنگامی که شما را شناختیم، پس از آن شما را مستقیما با یک فرد پناهنده یا یک خانواده پناهنده آشنا می کنیم. به این ترتیب می توانید خود را به عنوان فرد همراه امتحان کنید. یعنی، به عنوان مثال شما آنها را در مراجعه به ادارات رسمی کمک می کنید، به آنها کمک می کنید با برلین آشنا شوند یا همچنین فقط یک گوش شنوا برای آنها باشید. دو تا سه ساعت در هفته می تواند باعث یک تفاوت بزرگ در زندگی آنها شود. Yadan Biad یعنی دست در دست، فرد همراه و پناهنده، انسانها و دوستان.

به عنوان یک همراه در پروژه ما ، شما این فرصت را دارید که با پناهندگان آشنا شوید و از آنها در مسیر رسیدن به جامعه حمایت کنید. ماجراجویی Yadan Biad را از همین حالا شروع کنید و فقط با ما تماس بگیرید:

برای ما بنویسید!تماس

انجمن منطقه DRK Berlin Schöneberg-Wilmersdorf eV Yadan Biad - دست در دست هم
Trautenaustrasse 5
10717 Berlin
تلفن: 030 - 2332 1961 72
تلفن همراه: 0162 19 89 700

قانون

با کمک مالی DRK eV (دبیرخانه عمومی)

همکاری ها/حمایت ها

با همکاری انجمن مدرسه دبیرستان پروتستان صومعه Grauen Kloster در اقامتگاه Fritz-Wildung-Straße

با همکاری جماعت کلیسای پروتستان یادبود کایزر ویلهلم، جماعت کلیسای کاتولیک سنت لودویگ و اتحادیه بین المللی برلین-براندنبورگ در اقامتگاه Rankestraße

Deutsch English فارسی العربية