حفاظت از اطلاعات

افسر حفاظت اطلاعات:
Eva Gaertner - CompanyCheck Germany GmbH
Schillerstrasse 47 / 49
22767 هامبورگ
040-540903150
حریم خصوصی [در] شرکت چک آلمان [DOT] د
نماینده محافظت از داده های خارجی شرکت بررسی Deutschland GmbH

معاون حفاظت از داده ها:
Ingo Passoth - CompanyCheck Deutschland GmbH
Schillerstrasse 47 / 49
22767 هامبورگ
040-540903150
حریم خصوصی [در] شرکت چک آلمان [DOT] د
نماینده محافظت از داده های خارجی شرکت بررسی Deutschland GmbH

Deutsch English فارسی العربية